Log in

Share
Go down
avatar
Member ●●
Member ●●
Bài gửi : 88
Điểm : 1
Cảm ơn : 3
View user profilehttp://cafam.123.st

[Share Skin] Green CAF [ Anime - Manga ]

on Wed Feb 23, 2011 8:50 pm
Skin cũng không có gì đặc sắc cho lắm ! Đơn giản cũng chỉ là sáng sáng đẹp đẹp nhìn mát mát share cho mọi người ai thích thì dùng không dùng thì ngắm ^^ ! Rất dễ chỉnh sửa !

Demo
[You must be registered and logged in to see this link.]

Code
Index_Body
Code:
{JAVASCRIPT}
{CHATBOX_TOP} {BOARD_INDEX}
<!-- BEGIN disable_viewonline --> <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><thead> <tr> <td class="tcat" colspan="2"><b><font color="#8FC912">♥ Tình hình CAF ♥</b></font></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="thead" colspan="2">Ai đang online vậy ?</td></tr> <tr> <td class="alt1" align="center" valign="middle"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" id="stat" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}"></td> <td class="alt1"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br> {RECORD_USERS}<br><br> {LOGGED_IN_USER_LIST} </span> </td> </tr></tbody> <tbody> <tr> <td class="thead" colspan="2">Ai đã ghé thăm CAF ?</td></tr> <tr> <td class="alt1" align="center" valign="middle"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" id="stat2" alt="{L_WHO_IS_ON2}"></td> <td class="alt1"><table id="castats">{L_CONNECTED_MEMBERS}
{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table><script type="text/javascript">
document.getElementById('castats').innerHTML=document.getElementById('castats').innerHTML.replace(/Members connected during last (.+) hours/,'Thành viên truy cập trong $1 giờ qua');
document.getElementById('castats').innerHTML=document.getElementById('castats').innerHTML.replace(/Users having a birthday today/,'Thành viên có sinh nhật hôm nay');
document.getElementById('castats').innerHTML=document.getElementById('castats').innerHTML.replace(/No users have a birthday today/,'Không có thành viên nào có sinh nhật vào hôm nay');
document.getElementById('castats').innerHTML=document.getElementById('castats').innerHTML.replace(/Users with a birthday within the next (.+) days/,'Thành viên có sinh nhật trong $1 ngày kế tiếp');
document.getElementById('castats').innerHTML=document.getElementById('castats').innerHTML.replace(/No users are having a birthday in the upcoming (.+) days/,'Không có thành viên nào có sinh nhật trong $1 ngày kế tiếp');
</script></td> </tr></tbody> <tbody> <tr> <td class="thead" colspan="2">Thống kê chung CAF</td></tr> <tr> <td class="alt1" align="center" valign="middle"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td> <td class="alt1"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br> {TOTAL_USERS}<br> {NEWEST_USER}</span></td> </tr> <tbody> <tr> <td class="thead" colspan="2">Liên kết - ( PM: Yummiah )</td></tr> <tr> <td class="alt1" align="center" valign="middle"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" id="stat2" alt="Liên kết website" width="100"></td> <td class="alt1">
<iframe src="http://cafam.123.st/h8-page" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" height="100" scrolling="no" width="100%"></iframe>

+<b>Text link</b>: <a href="http://saiblogvn.blogspot.com" target="_blank" alt="Sai Blog">Sai Blog</a> ♥ <a href="http://auto-joiner.co.cc/vi/" target="_blank">Auto-Joiner cho GG</a>
</td> </tr></tbody><!-- BEGIN switch_chatbox_activate --> <tr> <td class="alt1" colspan="2"> <span class="gensmall">Những bạn đang chat : {CHATTERS_LIST}
 <!-- BEGIN switch_chatbox_popup --> <div id="chatbox_popup"></div> <script type="text/javascript"> insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', 'Tham gia chat'); </script> <!-- END switch_chatbox_popup --> </span> </td> </tr> </tbody> <!-- END switch_chatbox_activate --> </table> <!-- END disable_viewonline --> {CHATBOX_BOTTOM} <br clear="all" /> <!-- BEGIN switch_legend --> <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td> <td><span class="smallfont">{L_NEW_POSTS}</span></td> <td></td> <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td> <td><span class="smallfont">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td> <td>  </td> <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td> <td><span class="smallfont">{L_FORUM_LOCKED}</span></td> </tr> </table> <!-- END switch_legend -->
 
 {AUTO_DST}


Index_Box
Code:


<iframe src="http://cafam.123.st/h1-page" height="300" width="100%" frameborder="0"></iframe>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td class="catHead" height="28"><span class="tcat">♥ Thông báo & Sự kiện ♥</span></td></tr><tr><td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle"><div class="gensmall"><table width="100%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">

<tbody><tr>
<td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><br></td>
<td style="text-align: center;"><font style="color: YellowGreen;" size="4"><span style="font-weight: bold;">..:: C r a z y  A n i m a l s  F a m i l y ::..</span>
<br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Where the dream come true !

<a href="#" rel="sidebar" title="♥ C.A.F ♥" onclick="javascript:window.external.AddFavorite('http://cafam.123.st','[C]razy[A]nimals[F]amily');return false"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Fairytale_bookmark_golden.png"></img></a><br><span style="color: SandyBrown;"><span style="color: Black;">*Lưu ý:</span> Truy cập CAF tốt nhất trên trình duyệt web Firefox và Chrome.</span><br><br></span></td>
</tr>
</tbody></table>
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="5" border="0" width="100%" align="center">

<tr>

   <td class="tcat">†♥ Chào mừng bạn đến với gia đình Crazy Animals ♥†.</td>

</tr>

<tr>

   <td class="alt1">

      » Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần <a href="/faq"><strong>hỏi/đáp</strong></a> để biết cách dùng diễn đàn


» Bạn có thể phải <a href="/register"><strong>đăng ký</strong></a> trước rồi mới được gởi bài viết.


» Để bắt đầu xem bài viết, bạn lựa chọn chuyên mục mà bạn muốn ghé thăm từ sự chọn lựa bên dưới.

   </td>

</tr>

</table>

<!-- END switch_user_logged_out -->


<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="3" border="0" width="100%" align="center"><tbody>
<tr>
 <td class="tcat" colspan="5">
 <a style="float: right;" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="1"></a>
<span class="secondarytitle"><font color="#ffffff">{catrow.tablehead.L_FORUM}</font></span></td>
    </tr>

</tbody>
    <tr align="center">
      <td class="thead" width="35"> </td>
      <td class="thead" align="left">Chuyên mục</td>

      <td class="thead" width="320">Bài mới gởi</td>
   
    </tr>
   <!-- END tablehead -->
   <!-- BEGIN cathead -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
         <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
               <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
         </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
   </tr>
   <!-- END cathead -->
   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tr align="center">
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="alt2">
         <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
      </td>
      <td class="alt1Active" align="left">
         <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
               <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>

            </span>
         </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
         <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
         </span>
      </td>
<!-- BEGIN forum_link_no -->
<td class="alt2" cellspacing="3" style="padding: 2px;border: 0px #CCCCCC solid">
<div class="smallfont" align="center">{catrow.forumrow.LAST_POST}
<div class="forum_info">
 Bài gửi:{catrow.forumrow.POSTS} - Chủ đề:{catrow.forumrow.TOPICS}</div></div></td>
      <!-- END forum_link_no -->      
      <!-- BEGIN forum_link -->
      <td class="row3" colspan="3" align="center" valign="middle" height="50"><span class="gensmall">{catrow.forumrow.forum_link.HIT_COUNT}</span></td>
      <!-- END forum_link -->
   </tr>
   <!-- END forumrow -->
   <!-- BEGIN catfoot -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
   </tr>
   <!-- END catfoot -->
   <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><div style="padding: 0 0 16px 0;"></div> <!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

Overall_header
Code:

<script src=http://code-forum.googlecode.com/files/FMvar.js></script>
<script src=http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r126.js></script>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
   <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
   <!-- END meta_emulate_ie7 -->
   <title>..:: CAF - {PAGE_TITLE} ::..</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   {META_FAVICO}
   {META}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <!-- END switch_ticker -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <style type="text/css">
   #hitskin_preview {
      margin: 0; padding: 0;
      position: fixed;
      top: 0; left: 0;
      width: 100%;
      height: 65px;
      background: url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px;
      color: #fff;
   }
   * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning */
      position: absolute;
      top:expression(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
      z-index: 2;
      background: transparent url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px;
   }
   * html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */
    background: #fff url(foo) fixed;
    }
   #hitskin_preview h1 {
      float: left;
      margin: 3px 0 0 0;
      padding: 0 0 0 10px;
      font: italic normal 25px Arial,sans serif;
      color: #fff;
   }
   #hitskin_preview h1 img {
      vertical-align: middle;
   }
   #hitskin_preview em {
      color: #7CBA2C;
      font-weight: bold;
   }
   #hitskin_preview a {
   color: #fff;
   }
   #hitskin_preview a:hover {
   text-decoration: underline;
   }

   #hitskin_preview .content {
      text-align: right;
   }
   #hitskin_preview .content p {
      margin: 4px 1em 0px 1em;
      font-size: 13px;
      line-height: 1.8em;
      color: #fff;
      font-weight: bold;
   }
   #hitskin_preview .content p span {
      font-weight: normal;
      font-size: 0.8em;
   }
   body {
      margin-top: 40px !important;
   }
   {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS}
   </style>
   <!-- END hitskin_preview -->
<body>
<!-- logo -->
<a name="top"></a>
<table border="0" width="900" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
   <td align="left"><a href="index.htm">
<img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif " height="350" width="900" border="0" alt="Crazy Animals Family" /> </a></td>
</tr>
</table>
<!-- /logo -->
<a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
   
            
            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->
<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:900px; text-align:left">
      <div style="padding:0px 5px 0px 5px" align="left">
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
         <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="http://cafam.123.st/forum"><font size="blue"><strong>† Crazy Animals Family - Where the dream come true † </strong></font></a></div>
<div class="navbar" style="font-size: 8pt;"><strong><div class="nav">{NAV_CAT_DESC}</div><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /> {PAGE_TITLE} </strong>
      
   </td>

   <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out --><!—
/ bang-dang-nhap -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect={TOPIC_URL}" method="post" name="form_login">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" valign=middle>
<tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
<tr>
<td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont">♥ Tên đăng nhập ♥</span></label></td>
<td> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></td>
</tr>
<tr>
<td class="gensmall"><label><span class="smallfont">♥ Mật khẩu ♥</span></label></td>
<td> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></td>
</tr></table>
</td>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
<tr>
<td nowrap="nowrap"><label><span class="smallfont">Ghi nhớ</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" checked="checked" /></label>
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap"><input class="button" type="submit" name="login" value="Xong rồi !"></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
<center><b><a href="profile.forum?mode=sendpassword"><font size=1.7>♥ Lỡ quên mật khẩu rồi T.T ♥</font></a></b></center>
</form> <!—
/ bang-dang-nhap --><!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 
<span class="genmed"><span class="USERNAME">Chào bạn </SPAN> !
<span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}
{CURRENT_TIME}
 
 
<!-- END switch_user_logged_in -->

   </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
<td class="caf_menu"><a href="http://cafam.123.st" accesskey="5">Trang chủ</a></td>
         <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
         <td class="caf_menu"><a href="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow">Đăng kí</a></td>
         <td class="caf_menu"><a href="/login.forum?connexion" rel="nofollow">Đăng nhập</a></td>
         <!-- END switch_user_logged_out -->

         <td class="caf_menu"><a href="/forum.htm" accesskey="5">Diễn đàn</a></td>
         <td class="caf_menu"><a href="/memberlist.forum">Thành viên</a></td>
         <td class="caf_menu"><a href="/calendar.htm">Lịch</a></td>
         <td class="caf_menu"><a href="/search.forum?search_id=activetopics" accesskey="2">Bài trong ngày</a></td>
         <td id="navbar_search" class="caf_menu"><a href="/search.forum" rel="nofollow">Tìm kiếm</a> </td>
         
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <td class="caf_menu"><a href="/profile.forum?mode=editprofile" accesskey="2">Lí lịch</a></td>
         <!-- END switch_user_logged_in -->

         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <td class="caf_menu"><a href="/msg.forum?folder=inbox" accesskey="2">Tin nhắn</a></td>
         <!-- END switch_user_logged_in -->

         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <td class="caf_menu"><a href="/login.forum?logout=true" accesskey="2">Thoát</a></td>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->


{JAVASCRIPT}

                 
 <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">
                    <tbody>
                      <tr>
                          <td valign="top" width="100%">
                            <div class="test"><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><!-- BEGIN giefmod_index1 --><td align="center">
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                                             
</td><!-- END giefmod_index1 --></tr></table>
</div>
                          </td>
</tr><tr>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                </table>
              </div>
          </div>
        </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
<script type="text/javascript">
var tooltip=function(){
  var id = 'tt';
  var top = 7;
  var left = 3;
  var maxw = 300;
  var speed = 10;
  var timer = 20;
  var endalpha = 90;
  var alpha = 0;
  var tt,t,c,b,h;
  var ie = document.all ? true : false;
  return{
      show:function(v,w){
        if(tt == null){
            tt = document.createElement('div');
            tt.setAttribute('id',id);
            t = document.createElement('div');
            t.setAttribute('id',id + 'top');
            c = document.createElement('div');
            c.setAttribute('id',id + 'cont');
            b = document.createElement('div');
            b.setAttribute('id',id + 'bot');
            tt.appendChild(t);
            tt.appendChild(c);
            tt.appendChild(b);
            document.body.appendChild(tt);
            tt.style.opacity = 0;
            tt.style.filter = 'alpha(opacity=0)';
            document.onmousemove = this.pos;
        }
        tt.style.display = 'block';
        c.innerHTML = v;
        tt.style.width = w ? w + 'px' : 'auto';
        if(!w && ie){
            t.style.display = 'none';
            b.style.display = 'none';
            tt.style.width = tt.offsetWidth;
            t.style.display = 'block';
            b.style.display = 'block';
        }
        if(tt.offsetWidth > maxw){tt.style.width = maxw + 'px'}
        h = parseInt(tt.offsetHeight) + top;
        clearInterval(tt.timer);
        tt.timer = setInterval(function(){tooltip.fade(1)},timer);
      },
      pos:function(e){
        var u = ie ? event.clientY + document.documentElement.scrollTop : e.pageY;
        var l = ie ? event.clientX + document.documentElement.scrollLeft : e.pageX;
        tt.style.top = (u - h) + 'px';
        tt.style.left = (l + left) + 'px';
      },
      fade:function(d){
        var a = alpha;
        if((a != endalpha && d == 1) || (a != 0 && d == -1)){
            var i = speed;
            if(endalpha - a < speed && d == 1){
              i = endalpha - a;
            }else if(alpha < speed && d == -1){
              i = a;
            }
            alpha = a + (i * d);
            tt.style.opacity = alpha * .01;
            tt.style.filter = 'alpha(opacity=' + alpha + ')';
        }else{
            clearInterval(tt.timer);
            if(d == -1){tt.style.display = 'none'}
        }
      },
      hide:function(){
        clearInterval(tt.timer);
        tt.timer = setInterval(function(){tooltip.fade(-1)},timer);
      }
  };
}();

</script>

Overall_Footer
Code:

<!-- BEGIN html_validation --> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <body> <table> <tr> <td> <div> <div> <table> <tbody> <tr> <td> <!-- END html_validation --> <td valign="top" width="{C3SIZE}"> <div id="{ID_RIGHT}"> <!-- BEGIN giefmod_index2 --> {giefmod_index2.MODVAR} <!-- BEGIN saut --> <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div> <!-- END saut --> <!-- END giefmod_index2 --> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- close div id="page-body" -->
         
                  
 
</td>
<form action="index.php" method="get">   
<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="780" class="page" align="center">
<tr>

</tr>
</table>
</form>
<table class=tborder width="900" height=80 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
<div class="smallfont" align="center"><font color="black"> Crazy Animals Family | Where the dream come true <br> Copyright <a href="http://cafam.123.st/">CAF 2010</a>. All rights reserved<br> Powered by <a href="http://forumotion.com">Forumotion PHP 2.0</a> <br> Xem tốt: 1024x768 - Firefox</font> </div>
</table>
<div align="center" class=smallfont>
<strong><font color="white">{ADMIN_LINK}</font>
</strong>
</div>

</td></tr></table>

Lấy thêm code Viewtopic_Body, CSS và nguồn tại: [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
Member ●●●
Member ●●●
Bài gửi : 147
Điểm : 38
Giới tính : Male
Cảm ơn : 30
Đến từ : TP Hồ Chí Minh
View user profilehttp://www.teenphuhoa.co.cc

Re: [Share Skin] Green CAF [ Anime - Manga ]

on Wed Feb 23, 2011 9:01 pm
Nhìn được mà ;))
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum